top of page

O NAS

PO CO POWSTAŁA  KAWIARENKA NAPRAWCZA

Kawiarenka Naprawcza Stajnia działa na ternie Szkoły Leśnej na  Barbarce w Toruniu i prowadzona jest przez Stowarzyszenie Tilia /więcej: www.szkola-lesna.torun.pl/. Zadanie zostało zlecone przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Celem Kawiarenki Naprawczej jest naprawa i  ponowne wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku oraz  nadanie im „drugiego życia”.  Istotne jest zawracanie strumienia  przedmiotów, które nie muszą stać się odpadami. Często pozbywamy się rzeczy sprawnych lub takich, które wymagają jedynie drobnej naprawy.  Przedmioty te, stają się wówczas odpadami i nie mogą służyć już innym osobom.  Dobrze, jeśli trafiają do utylizacji bądź recyklingu, gorzej jeśli trafiają bezpośrednio na składowisko odpadów. 

 

Kawiarenka naprawcza to miejsce, w którym można naprawić uszkodzone rzeczy, w której można otrzymać porady ekspertów/specjalistów w danej dziedzinie, są organizowane warsztaty, serwowana jest kawa i herbata. Do kawiarenki mogą zgłaszać się wszyscy, którzy samodzielnie chcą dany przedmiot naprawić, wymienić się rzeczami lub popsuty  przedmiot przekształcić  w taki sposób, aby mógł dalej służyć i spełniać swoją pierwotną lub inną niż pierwotna funkcję.

Kawiarenki  naprawcze pozyskują także atrakcyjne niechciane przedmioty  lub, te, które  po naprawie  mogą  zostać z powodzeniem sprzedane. Organizowane są wówczas sklepy z używanymi przedmiotami lub mini wyprzedaże, jarmarki. Kawiarenka ma także sprzyjać samopomocy i integracji społecznej, wymianie przedmiotów między osobami lub wspólnemu korzystaniu z danych   narzędzi.

Ograniczenie strumienia odpadów lub wyeliminowanie odpadów ma sprzyjać przede wszystkim ochronie środowiska i niwelować skutki zmian klimatycznych. Ma przyczyniać się do ograniczenia  emisji gazów cieplarnianych i  oszczędzania zasobów niezbędnych do wytworzenia produktów, w tym w szczególności wody. Działanie ma  doprowadzić do  redukcji zużycia surowców naturalnych, energii i produkcji odpadów oraz pozytywnie wpływać na przyrodę i  zdrowie ludzi.   Temu służy gospodarka obiegu zamkniętego czy też myślenie w stylu  Zero Waste.

Innym nadrzędnym celem  organizowania kawiarenki naprawczej jest aspekt społeczny.  W punkcie napraw i ponownego wykorzystania mogą być zatrudniane osoby o niskich  kwalifikacjach. W miejscach tych można organizować warsztaty nauki różnych specjalizacji w zakresie napraw. Ponadto, naprawiane lub używane przedmioty są sprzedawane  w bardzo  atrakcyjnych cenach. Nabywcami mogą być osoby mniej zamożne lub te które z powodu trudnej sytuacji finansowej nie mogą zaspokoić swoich podstawowych potrzeb materialnych.

 

Sfinansowano ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego  w ramach projektu SURFACE. Realizacja pilotażowej Kawiarenki Naprawczej STAJNIA przez Stowarzyszenie Tilia na zlecenie Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

W okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2021 r. niniejsza strona internetowa jest prowadzona i aktualizowana w ramach projektu pn "Ograniczaj, segreguj, odzyskuj - Toruń wie jak postępować z odpadami", który realizowany jest przez Stowarzyszenie "Tilia" dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń

bottom of page