top of page

Ograniczaj, segreguj,odzyskuj - Toruń wie jak postępować z odpadami

csm_poziom_logoGmina_miasta_Torun_2020_3

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt dotyczący edukacji ekologicznej na terenie Gminy Miasta Toruń. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Opis zadania:
 

  •     przygotowanie i emisję 3 spotów radiowych edukacyjno – informacyjnych dotyczących właściwej gospodarki odpadami komunalnymi w mediach lokalnych dla mieszkańców Torunia

  •     przygotowanie i przeprowadzenie 18 warsztatów w zakresie przygotowania zużytych produktów do ponownego użycia dla różnych grup wiekowych odbiorców, zapewniających możliwość udziału co najmniej 300 mieszkańców Miasta Torunia,

  •     przygotowanie i realizacja dwóch konkursy propagujące wiedzę i zachowania ekologiczne w zakresie gospodarki odpadami dla co najmniej 500 mieszkańców miasta

  •     przygotowanie i przeprowadzenie 2 dwugodzinnych webinariów dla nauczycieli toruńskich szkół ( łącznie 30 osób) prowadzone za pośrednictwem platformy edukacyjnej, w czasie których nauczycielom przekazane zostaną materiały edukacyjne do przeprowadzenia warsztatów z uczniami


Cel: celem zadania jest upowszechnianie i podnoszenie stanu wiedzy mieszkańców miasta na temat właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza zasad ich prawidłowej segregacji i przygotowania do odbioru oraz promowanie właściwych postaw ekologicznych wśród mieszkańców Torunia związanych z zapobieganiem powstawaniu odpadów i ograniczaniu ich ilości.

Dla kogo: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń

Kiedy: kwiecień-  grudzień 2023

Co:
 

  • 3 spoty radiowe edukacyjno – informacyjne dotyczących właściwej gospodarki odpadami komunalnymi w mediach lokalnych dla mieszkańców Torunia (ok 100.000 internetowych i radiowych odbiorców)

  • 18 warsztatów w zakresie przygotowania zużytych produktów do ponownego użycia dla różnych grup wiekowych odbiorców, zapewniających możliwość udziału co najmniej 300 mieszkańców Miasta Torunia, dostępnych również dla osób z niepełnosprawnościami, łącznie 52 h, w tym

- 4 warsztaty familijne dla rodzin z dziećmi, każdy po 4 h (łącznie 4 warsztaty x 4 h = 16 h) dla min.60 uczestników,

- 4 warsztaty rzemieślnicze dla osób dorosłych, każdy po 4 h (łącznie 4 warsztaty x 4 h = 16 h) dla min. 40 uczestników,

- 10 warsztatów dla grup szkolnych zorganizowanych, każdy po 2 h (łącznie 10 warsztatów x 2 h = 20 h), łącznie dla min 200 uczestników.

  • dwa konkursy propagujące wiedzę i zachowania ekologiczne w zakresie gospodarki odpadami dla co najmniej 500 mieszkańców miasta tj.

-  konkurs plastyczny dla uczniów przedszkoli i szkół w czterech kategoriach wiekowych, w ramach którego przygotowany zostanie plakat promujący ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i ich selektywną zbiórkę, który zostanie wydrukowany i udostępniony mieszkańcom Torunia

- internetowy konkurs wiedzowy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych w trzech kategoriach wiekowych

  •  2 dwugodzinne webinaria dla nauczycieli toruńskich szkół ( łącznie 30 osób) prowadzone za

pośrednictwem platformy edukacyjnej, w czasie których nauczycielom przekazane zostaną materiały edukacyjne do przeprowadzenia warsztatów z uczniami- każdy nauczyciel uczestniczący w webinarium zdeklaruje iż przeprowadzi na ich podstawie minimum jedne warsztaty edukacyjne dla ok 20 uczniów (łącznie ok. 600 uczniów)

Tytuł projektu: Ograniczaj segreguj, odzyskuj - Toruń wie jak postępować z odpadami

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń

 

 

TORUN_PORUSZA_poziom.jpg
bottom of page