top of page

Ograniczaj, segreguj,odzyskuj - Toruń wie jak postępować z odpadami

csm_poziom_logoGmina_miasta_Torun_2020_3

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt dotyczący edukacji ekologicznej na terenie Gminy Miasta Toruń. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.


Opis zadania:
•   realizacja działań edukacyjno - informacyjnych w mediach dotyczące właściwej gospodarki odpadami dla ok 2500 mieszkańców Torunia,
•    realizacja warsztatów upcyclingowych dla rodzin z dziećmi, osób dorosłych, seniorów w Kawiarence Naprawczej Stajnia na Barbarce wraz z prowadzeniem Kawiarenki Naprawczej Stajnia na Barbarce
•    przygotowanie i zorganizowanie kursów e -learningowych pn. „Uczę się jak ograniczać ilość
odpadów dla czterech kategorii wiekowych, I-III SP. IV-VIII SP i młodzieży ze szkół    ponadpodstawowych i dorosłych do 60 roku życia oraz dorosłych powyżej 60 roku życia

Cel: celem zadania jest upowszechnianie i podnoszenie stanu wiedzy mieszkańców miasta na temat właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza zasad ich prawidłowej segregacji i przygotowania do odbioru oraz promowanie właściwych postaw ekologicznych wśród mieszkańców Torunia związanych z zapobieganiem powstawaniu odpadów i ograniczaniu ich ilości.

Dla kogo: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń

Kiedy: luty 2021-grudzień 2021

Co:
•    działania edukacyjno - informacyjne w mediach dotyczące właściwej gospodarki odpadami
dla ok 2500 mieszkańców Torunia  - prowadzenie strony internetowej www.kawiarenkanaprawczastajnia.org, Funpage na Facebooku, 2 artykuły na stronę internetową, 20 emisji spotu radiowego, 20 postów edukacyjunych na Facebooku, 2 filmy informacyjno – edukacyjne max 5 minutowe
• zorganizowanie i przeprowadzenie 5 czterogodzinnych warsztatów upcyclingowych dla rodzin z dziećmi, osób dorosłych, seniorów w Kawiarence Naprawczej Stajnia na Barbarce - udział 50 uczestników,
• przygotowanie i zorganizowanie kursów e -learningowych pn. „Uczę się jak ograniczać ilość odpadów dla czterech kategorii wiekowych, I-III SP. IV-VIII SP i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i dorosłych do 60 roku życia oraz dorosłych powyżej 60 roku życia - łącznie 6 pakietów edukacyjnych: 2 pakiety dla uczniów szkół podstawowych, wśród dorosłych dodatkowy podział na miejsce zamieszkania: zabudowa jednorodzinna lub wielorodzinna – łącznie 4 pakiety ) -udział min 550 uczestników)
• organizacja oraz przeprowadzenie konkursu dla uczestników kursów e- learningowych –udział min 100 uczestników
•    działanie Kawiarenki Naprawczej Stajnia Punkt Ponownego Użycia (PPU) na Barbarce, której celem będzie pozyskanie od mieszkańców Gminy przedmiotów, które normalnie zasiliłyby strumień odpadów; ich naprawa i ponowne wykorzystanie tzw. nadanie im „drugiego życia”.

Tytuł projektu: Ograniczaj segreguj, odzyskuj - Toruń wie jak postępować z odpadami
Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń

TORUN_PORUSZA_poziom.jpg
bottom of page